Blog

उच्च-रक्तचाप हुन नदिन र नियन्त्रण गर्न : क गर्ने, क नगर्ने?

|
  Jan. 4, 2021
9777
Views

उच्च-रक्तचाप हुन नदिन र नियन्त्रण गर्न : क गर्ने, क नगर्ने?

Dr Om Murti Anil, Senior Cardiac Specialist, National Cardiac Centre, Basundhara