Video

हृदयघातबाट बच्ने उपायहरु

हृदयघातबाट बच्ने उपायहरु

Dr Om Murti Anil || National Cardiac Centre

|
  Jan. 9, 2022
1208
Views

|| हृदयघात भइसकेपछि के गर्ने? || || हृदयघात भइसकेपछि विरामीले के के सावधानी लिनु पर्छ? || ||हृदयघातका Risk Factors हरु ||