Heart Attack (हृदयाघात )

 Jan. 9, 2022

हृदयघात बारे जानकारी

 Jan. 9, 2022

|| हृदयघात भइसकेपछि के गर्ने? || || हृदयघात भइसकेपछि विरामीले के के सावधानी लिनु पर्छ? || ||हृदयघातका Risk Factors हरु ||

 Dec. 17, 2021