मधुमेह (Diabetes)

 Jan. 10, 2022

|| मधुमेह भनेको के हो || || मधुमेहका कारणहरु ||

 Jan. 10, 2022

|| मधुमेह भएको कसरी थाहा पाउने? || || मधुमेह रोगको असरहरु ||

 Jan. 10, 2022

|| मधुमेह र मुटुरोग || || मधुमेह (सुगर) कम हुनु || || मधुमेहले मुटु, मृगौला, आखाँ र नशामा पार्ने असरहरु||

 Jan. 10, 2022

|| मधुमेह (सुगर) कम भएको लक्षणहरु || || मधुमेह देखियो भने के के जाँच गर्नुपर्छ? || || HbA1c जाँचको महत्व ||

 Jan. 10, 2022

|| खानपिन र मधुमेह || || मधुमेहको नियन्त्रण || || मधुमेहको रोगीले खानामा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु ||

 Jan. 10, 2022

खानपिन र मधुमेहको जानकारीहरु

 Jan. 10, 2022

|| मधुमेहमा शारिरिक गतिविधिको महत्व || || इन्सुलिनबाट मधुमेहको नियन्त्रण || || मधुमेहको रेख देख लगायत विषयहरु ||

 Jan. 10, 2022

|| मधुमेहको रोगीले ह्दयघातबाट बच्न गर्नु पर्ने कुराहरुः || || मधुमेह र उच्च रक्तचापको सम्बन्धः || || मधुमेह थाहा भयो भने को संग जँचाउने? ||