कोरोनरी आर्टरी डिजिज (Angiography, Angioplasty & Bypass)

 Jan. 10, 2022

|| कोरोनरी आर्टरी डिजिज (CAD) भनेको के हो? || || CAD भएमा के के जाँच गर्नु पर्छ? || || TMT जाँचको आवश्यकता र महत्वः || || एन्जिओग्राफी भनेको के हो? ||

 Jan. 10, 2022

|| CT Scan बाट एन्जिओग्राफी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? || || एन्जिओग्राफी पछि के के सावधानी लिनु पर्छ? || || कति प्रतिशत ब्लकेज भएमा के गर्ने? ||

 Jan. 10, 2022

|| CAD को उपचार पद्धती बारे जानकारी || || एन्जिओग्राफीको आवश्यकताः || || एन्जिओप्लास्टी भनेको के हो र कस्तो अवस्थामा अन्जिओप्लास्टी गर्नु पर्ने हुन्छ? ||

 Jan. 10, 2022

|| मुटुमा हालिने स्टेन्टका प्रकारहरु || || स्टेन्ट हालेका विरामीले लिनु पर्ने सावधानीहरुः || || मुटुको (CABG) बाइपास अप्रेशन भनेको के हो? ||