जन्मजात मुटुरोग (Congenital Heart Disease)

 Jan. 10, 2022

|| जन्मजात मुटुरोगको उपचार विधिहरु || || कस्तो अवस्थामा CHD को अप्रेशन गर्ने सल्लाह दिइन्छ? || || विना अप्रेशन पनि जन्मजात मुटुरोगको उपचार सम्भव छ? ||