Video

भल्भ फेरेका बिरामीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

|
  Jan. 10, 2022
864
Views

|| भल्भ फेर्नु पर्ने भएमा कुन भल्भ उपयुक्त हुन्छ? || || भल्भ फेरे पछि बिरामीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु || || बाथ मुटुरोगको प्रमुख सन्देशहरु ||