बाथ मुटुरोग (Rheumatic Heart Disease)

 Jan. 10, 2022

|| बाथ मुटुरोग भनेको के हो? || || बाथ मुटुरोग कसरी थाहा हुन्छ? ||

 Jan. 10, 2022

|| बाथ मुटुरोग बाट बच्ने उपाय || || बाथ मुटुरोग र Penicillin सुई बारे जानकारी ||

 Jan. 10, 2022

|| बाथ मुटुरोगले भल्भमा पर्ने असरहरु || || भल्भमा परेको असरलाई उपचार विधिहरुको बारेमा जानकारी ||

 Jan. 10, 2022

|| भल्भ फेर्नु पर्ने भएमा कुन भल्भ उपयुक्त हुन्छ? || || भल्भ फेरे पछि बिरामीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु || || बाथ मुटुरोगको प्रमुख सन्देशहरु ||